20230530 153653

Op de buitengewone algemene vergadering van 15/06/2023 werd bij unanimiteit beslist de VZW Hospice Licht-pad te ontbinden. Reden hiertoe is dat na 3 jaar aankloppen bij de bevoegde instanties er nergens enig perspectief werd geboden tot opstart op korte of middellange termijn van een hospice. Het is duidelijk dat Vlaanderen er nog niet klaar voor is en palliatieve zorg nog steeds als een weeskind wordt behandeld.
We wensen alle mensen die ons project genegen waren en in het bijzonder de 24 kandidaat vrijwilligers die zich hadden aangeboden te bedanken. Evenals allen die ons gesteund hebben bij de verbouwingsplannen, het uitbouwen van de website en sociale media, de wijnactie, koekenverkoop, aankopen via Trooper etc…

Onze gelden zijn spijtig genoeg verloren gegaan aan nutteloze procedurekosten die we genoodzaakt waren te maken.
Hopelijk kan onze droom in de toekomst door anderen wel gerealiseerd worden